İndirimli.com.tr. ("indirimli") olarak sunduğumuz yeni ürün ve hizmetlerle ilişkili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ("KVK Kanunu") hazırlamış olduğumuz İndirimli Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Gizlilik Politikası") ile açıklanan kişisel veri işleme faaliyetlerimiz zaman zaman değişiklik gösterebilir.

Buna ek olarak, kimi zaman politikamızı daha kolay okunabilir hale getirebilmek amacıyla organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapabiliriz. Gizlilik Politikamızda yaptığımız değişikliklere ilişkin kısa bilgiye aşağıda ulaşabilirsiniz.

Nisan 2020

Gizlilik Politikamızın  başlıklarında değişiklikler yapılmıştır. Güncellenen versiyona  ulaşabilirsiniz.

Haziran 2019

Gizlilik Politikamız, daha kolay anlaşılabilir olması amacıyla kategorilere ayrılmış ve üzerinde şekli değişiklikler yapılmıştır. Gizlilik Politikamız’ın güncellenen versiyonuna  ulaşabilirsiniz.

Şubat 2018

Gizlilik Politikamızın kapsamı; KVK Kanunu Madde 10 hükmü ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 13 hükmü uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin faaliyetlerimiz konusunda en yüksek düzeyde şeffaflık sağlamak amacıyla siz ziyaretçilerimizin erişimine sunulmuştur.

Gizlilik Politikamız, güncellenen versiyonunda, kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir. Navigasyon kolaylığınızı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz özet Gizlilik Politikası metnine  ulaşabilirsiniz.

Çerezlere ilişkin faaliyetlerimiz ise bu  ulaşabileceğiniz ayrı bir politikada erişiminize sunulmaktadır.